ODF

Artikel Automatiseringsgids

Graag wijs ik op deze plek even op onderstaand artikel uit de Automatiseringsgids. Zoals jullie wellicht weten ben ik penningmeester van de OpenDoc Society en je zult begijpen dat ik volledig achter de inhoud sta. Nu maar hopen dat de politiek er ook iets mee doet!

Linuxworld - ODF-plannen kabinet te vrijblijvend

Het actieplan Nederland Open in Verbinding (Noiv) is te vrijblijvend. Het kabinet moet dwingender optreden tegen overheden om het gebruik van ODF massaler te verspreiden. Dat stelt Bert Bakker, voorzitter van de OpenDoc Society.

Noiv is een goed initiatief, maar te vrijblijvend, luidde het oordeel van Bert Bakker tijdens Linuxworld in de Jaarbeurs in Utrecht. Bakker is voorzitter van de OpenDoc Society, een belangenbehartigingsclub die pleit voor het publiek gebruik van open documentstandaarden. "Noiv is niet meer dan een actieplan. Maar alleen aandacht vragen is niet genoeg."

Nederland Open in Verbinding (Noiv) is het actieplan van de rijksoverheid om het gebruik van open source software en open standaarden binnen de overheid te stimuleren. Volgens dit plan ondersteunen rijksdiensten vanaf april 2008 ODF (Open Document Format) en gaan mede-overheden (zoals gemeenten, provincies en waterschappen) deze open standaard per 1 december 2008 voor documentcreatie en -bewerking gebruiken.

Presentatie afstuderen

Zoals een aantal van jullie vast al bekend zal zijn heb ik me de afgelopen maanden in het kader van het afstuderen (opleiding Informatica aan de Haagse Hogeschool) bezig gehouden met het voor Gendo ontwikkelen van een demonstratietool om de verscheidene voordelen van het OpenDocument Format over te brengen aan beslissers op het gebied van onder andere documentaire informatievoorziening.

Gisteren was de afstudeerzitting en laat ik beginnen met het goede nieuws, ik ben geslaagd!

Onder het mom van "Practice What You Preach" zijn alle gebruikte plaatjes en de presentatie zelf gelicenseerd onder een Creative Commons licentie (by/by-sa). Daarnaast zijn grote delen van de tekst die bij de presentatie hoort gebaseerd op  het artikel open standaarden dat te vinden is op de Livre wiki, ook deze tekst is gelicenseerd onder een Creative Commons licentie.

ODP | PDF

Dubbele standaarden?

Op de open standaarden / opensource nieuws site Livre.nl waar soms mijn schrijfsels ook worden gepubliceerd staat een opmerkelijk stuk door de hoofdredacteur van het Belgische IT-Professional over de verschillen en overeenkomsten tussen ODF en OOXML als 'open' document standaarden. Eerder schreef ik voor Livre een column over het verziekte verloop van het besluitvormingsproces rond de gewraakte Microsoft standaard in Geneve.

Voortschrijdend inzicht

Voor Livre schreef ik samen met Bauke Keulen van het Ministerie van Defensie (een van de Train the Trainer studenten van vorig jaar) een stuk over de praktijk van ODF iplementatie bij de Rijksoverheid. Bauke deed dit op persoonlijke titel. Ik ook maar da's niet anders dan anders. Door Bauke Keulen en Arjen Kamphuis

De invoering van het Open Document Format (ODF), zoals in het actieplan Nederland Open in Verbinding aan de overheid wordt opgedragen, verloopt via een weg van geleidelijkheid. Zo blijkt uit het artikel dat gisteren op de website van NOiV werd gepubliceerd. De publicatie is een goed initiatief om transparant te zijn in de manier waarop de overheid de invoering denkt aan te pakken. In de geest van de titel van het actieplan wordt nu maximale openheid gegeven over de praktische problemen bij de invoering van ODF, zodat gebruik gemaakt kan worden van de kennis die in de Nederlandse open source gemeenschap beschikbaar is.

Verkiezingen

Voor Livre vergelijk ik twee corrupte verkiezingen. Er waren de afgelopen weken twee verkiezingen in het wereldnieuws. Een in een Afrikaans land dat wegzakt in economische malaise en burgeroorlog, een andere in het hart van de westerse beschaving: Genève. Afgezien van de locaties en de hotelkosten voor journalisten was er qua proces niet zo veel verschil. Omkoping, fraude en intimidatie waren aan de orde van de dag. Zelfs in keurige landen als Noorwegen en Duitsland bleken lokale functionarisen niet bestand tegen de lok- en pressiemiddelen van 's werelds meest veroordeelde softwaremonopolist. Of om het anders te zeggen: 'OOXML's BRM process is irretrievably broken; complete, utter, unadulterated bullshit' - Tim Bray.

Column Nictiz over open standaarden

Voor het blad van Nictiz schreef ik deze column over het belang van de toepassing van open standaarden bij verdere digitalisering van de gezondheidszorg. Klik hier of op de afbeelding voor een hogere resolutie.